Velkommen til Holen Maskin AS

Tenker du på å gjøre om på dine uteområder?

Trenger du en ny drens eller har du lyst på en natursteinsmur?

Vi utfører de fleste jobber som for eksempel: graving, drenering, steinløing, utgraving, vann og avløp, opparbeiding av uteområder, anleggsgartnertjenesterosv..