Gardsrom og inngangspartier

Skifer heller lagt i singel med granitt kantstein.

Heller 30*30cm med granitt kantstein, bøk-hekk og ferdigplen.